د اختريزې ميلې بلنلیک

په سويډن کې د افغانانو علمي او کلتوري مرکز خپلو ټولو معززو غړو ته د زړه له تله د راتلونکي لوی اختر مبارکي مخې له مخې وايې. همدا شان تاسو ټولو محترمو غړو ته دهغې اختريزې ميلې بلنه درکوي کومه چې  ستاسې د خوښۍ او خوشاليو لپاره جوړيږي. تاسې کولای شې د ځانونو سره د خپل ځان لپاره د اختر ميوه او چای راوړی. هيره دې نه وي چې پروګرام ته په وخت راتګ شرط دی.

پاملرنه: که تاسې د ټولنې ونډه نه لرې او غواړی په پروګرام کې برخه واخلی نو د ټولنی ونډه بايد د محفل نه تر مخه يا زمونږ په لاندې بانکې حساب تحویل کړی او يا هم په نقدي ډول زمونړ د رهبری غړو ته ورکړی. که څوک د ټولنی غړيتوب ونلري نو داخل ته اجازه نه ورکول کيږي.
وخت: ۲۳ د سپتمبر د ماښام ۶ بجې
څای: مالمو پلاتسيت
 Malmö Palatset
Kosterögatan 13
211 24 Malmö
Inbjudan till Eid-fest
 
Tid: 23 september-2015 Kl: 18:00
 
Plats: Malmö Palatset
Kosterögatan 13
211 24 Malmö
 
Observera: Bara förenings medlemmar får delta och övriga kommer inte släpps in tyvärr. 
Är du inte medlem än och vill delta? Visst, var snäll och betala föreningsmedlemskap (150 kr/person och år) som alla andra medlemmar antingen via våra plusgiro (Plus Giro: 1060478-3) eller kontant på plats till våra styrelse medlemmar.
bahram jan

Comments are closed.