د تفريحي سفر بلنليک

په سويډن کې د افغانانو علمي او کلتوري مرکز خپلو ټولو محترمو غړو ته په لاندې تفریحي سفر کې د ګډون بلنه ورکوي. ټولنې په لاندې نيټته خپلو غړو ته د…. نور ولولې

Comments are closed.